Olemme pitkin vuotta seuranneet Venäjän maakaasutoimitusten rajoittamiseen liittyviä uutisia. Venäjän hyökkäyssodan alettua EU-maat ovat aloittaneet kiivaan keskustelun ja harkinnan Venäjän maakaasutoimitusten rajoittamisesta. Venäjä on myös ryhtynyt vastatoimiin sille asetetuille talouspakotteille ja lähtenyt itse rajoittamaan maakaasun toimituksia Eurooppaan, kuten Saksaan. Suomeen Venäjä keskeytti maakaasutoimituksensa. Venäläinen Gazprom on hallinnut Euroopan maakaasumarkkinoita pitkään. Tämä valtio-omisteinen maakaasuyhtiö on vahvasti riippuvainen Moskovan päättäjistä, koska Venäjän valtio omistaa suurimman osan yhtiön osakkeista.

post_23

Eurooppa on joutunut tilanteeseen, jossa se joutuu hankkimaan entistä enemmän kaasua muualta. Potentiaaliseksi maakaasun tuottajaksi on noussut Afrikka. Tällä hetkellä Afrikassa on käynnissä useita kaasuntuotantoon liittyviä hankkeita. On hyvin todennäköistä, että nämä hankkeet tulevat tarjoamaan ratkaisuja energiaongelmien kanssa painivalle Euroopalle. Pitkäaikaisten ratkaisujen löytäminen on tärkeää myös siksi, koska EU on tehnyt selväksi tavoittelevansa pysyvää riippumattomuutta venäläisestä maakaasusta.

Afrikassa on jonkun verran olemassa olevaa tuotantoa. Sen lisäksi monet Afrikan maat, erityisesti Mosambik, Tansania ja Kongo suunnittelevat parhaillaan erilaisia maakaasuntuotantoon liittyviä kehitysohjelmia. Näiden ohjelmien tarkoituksena on tukea nesteytettyyn maakaasuun liittyviä tuotantoprosesseja, kuten maakaasuputkistojen tuotantoa, sekä tuotantolaitosten perustamista. Näiden uusien tuotantoyksiköiden tavoitteena on vielä tämän vuosikymmenen aikana tuottaa Euroopan markkinoille maakaasua. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että tuotannon aloittaminen olisi mahdollista vuosikymmenen loppuun mennessä suuressa osassa niistä Afrikan maista, jotka ovat mukana kehitysohjelmissa. Nämä uudet projektit ovat tulevaisuuden kannalta tärkeitä. Tämän hetken tilanteeseen ne eivät kuitenkaan tarjoa ratkaisuja.

Missä vaiheessa maakaasuntuotannon aloittaminen on Afrikan maissa?

Käsillä olevilla maakaasuhankkeilla on suuri potentiaalinsa, mutta monista tuotantotaloudellisista syistä hankkeet etenevät hitaasti. On varmaa tietoa, että maakaasua löytyy usein Afrikan maiden multien alta. Tällä hetkellä Afrikan maakaasutuotanto käytännössä lepää kolmen maan harteilla: Nigerian, Algerian ja Egyptin. Kansainväliset maakaasuyhtiöt eivät ole kuitenkaan vielä päässeet aloittamaan maakaasuntuotantoa uusissa tuottajamaissa. Erilaisten lupajärjestelyiden, sopimuksien ja byrokratian lisäksi myös konkreettisten tuotantovälineiden rakentamisessa menee aikansa. Kaivojen ja maakaasun kaivamiseen tarvittavin järjestelmien ja infrastruktuurin rakentamiseen menee aikaa. Lisäksi tarvitaan laitteisto maakaasun muuttamiseksi nestemäiseksi maakaasuksi, jota voidaan putkistojen ja myöhempien logistiikkajärjestelyin toimittaa vientiin. Putkistoteollisuudelle Afrikan hankkeet ovatkin uusi maantieteellinen liiketoiminta alue. Edistystä tosin on jo tapahtunut. Esimerkiksi Kongossa kaivetaan maakaasua jalostukseen. Kuitenkaan tässä vaiheessa tuotanto on vielä sen verran pientä, että se ei palvele eurooppalaisia valtioita tai edes paikallisia voimaloita.

Tähän asti olemme kuitenkin puhuneet Afrikan uusista ja tulevista maakaasun tuottajamaista. Afrikassa on kuitenkin myös olemassa olevaa maakaasun tuotantoa, joka voi hyvinkin helpottaa energiakriisin vaivaa Eurooppaa, suhteellisen lyhyen aikavälin sisällä.

 

Afrikan olemassa oleva maakaasukapasiteetti avuksi Eurooppaan

Tällä hetkellä Afrikassa on maakaasutuotantoa, joka voi omalta osaltaan paikata venäläisen maakaasun puuttumista. Aikaisemmin mainitut Nigeria, Algeria ja Egypti tuottavat maakaasua Euroopan vientiin. Nämä kolme maata kattavat 80 % Afrikan maakaasun tuotannosta tällä hetkellä. Samat maat muodostavat 60 % Afrikan nestemäisen maakaasun (LNG) jalostamisesta. Positiivien uutinen on se, että maakaasun tuotantolaitoksia rakennettaan jatkuvasti lisää.

Tällä hetkellä maakaasua nesteytetään näiden kolmen maan jalostuslaitoksissa reilut 75 miljoonaa tonnia vuosittain. Näistä maista Algerialla on suurin osuus nestemäisen maakaasun toimittamisessa. Pohjois-Afrikan ainoat toimivat LNG-tuotantolaitokset sijaitsevat Algeriassa ja Egyptissä. Saharan eteläpuolella tulevasta LNG:n tuotannosta Nigeria vastaa 65 %:n osuudella. Euroopan näkökulmasta loistava uutinen on se, että jo nyt nämä maat vastaavat suuresta osasta siitä kaasusta, jota Eurooppa ostaa täydennykseksi Venäjältä tuleviin toimituksiin. Erittäin positiivinen uutinen on se, että näissä maissa on edelleen runsaasti käyttämätöntä maakaasun tuotantokapasiteettia. Tämä tarkoittaa, että tuotannon lisääminen lähivuosien aikana on myös realistisesti mahdollista.

Afrikka osaksi kansainvälistä maakaasutuotantoa

Vielä vuosi sitten Euroopan maakaasuntuotannon tulevaisuus oli pitkällä laskettu Venäjän varaan. Nord Stream 2 -kaasuputki valmistui syksyllä 2021, noin kymmenen vuotta Nord Stream 1 -putken jälkeen. Nord Stream -kaasuputkihanketta oli jo ennen Venäjän Ukrainaan hyökkäystä kritisoitu siitä, että sen myötä Saksan ja energiapoliittisesti samankaltaisen EU-maiden riippuvuus venäläisestä energiasta kasvaa entistä suuremmaksi. Venäjän Ukrainaan hyökkäyksen jälkeen tilanne on muuttunut täysin. Afrikan mantere onkin yksi keskeisistä alueista maakaasuntuottajana. Parhaassa tapauksessa tämä tuo myös kaivattu talouskasvua Afrikkaan.