Världen behöver ställa om för att möta klimatutmaningen, och industrin är en självklar del av lösningen.

klimatet--jobbem

Vi behöver inte välja mellan klimat och jobben. Tvärtom. Klimatomställningen skapar jobb, och de som jobbar skapar klimatomställningen. Men även om Sverige har bra förutsättningar för en framgångsrik klimatomställning som skapar gröna jobb, finns det de som riskerar att drabbas negativt av den. Därför arbetar IF Metall för att omställningen ska bli så trygg och rättvis som möjligt för medlemmarna.

Gå en utbildning

Vill du få en bättre förståelse för hur klimatomställningen påverkar oss, och kunskap om hur vi kan agera? Då kan du ta del av våra flexibla, kostnadsfria utbildningar.

E-utbildningen Klimatnyfiken kan du gå i datorn eller i mobilen. Den tar cirka en timme att genomföra, men du kan ta ett steg i taget och fortsätta senare. Korta texter, filmer och interaktiva övningar ger dig kunskap om klimatkrisen och rättvis omställning.

Klimatsamtal är ett material för en studiecirkel med fem träffar, men det är flexibelt och kan också användas på konferenser och utbildningsdagar. Fakta och diskussion varvas med praktiska övningar. Fokus ligger på gemensamt tänkande och görande för att aktivera engagemang och träna kollektiv handling. Kursledaren behöver inte några förkunskaper för att leda en grupp, då handledningen ger stöd.

Vill du veta mer, ha hjälp med att starta en studiecirkel eller ta reda på om det redan finns en igång? Kontakta studieorganisatören i din avdelning.

Webbinarium om industrins klimatomställning

Hur kan facket jobba med klimatomställningen så att den blir så gynnsam som möjligt för medlemmarna? Vad kan politiken göra för att omställningen ska bli trygg och jobbskapande? Se vårt webbinarium om dessa frågor här i efterhand.